Sản phẩm bán chạy
OGURA

Electromagnetic Spring-Applied Brake

Electromagnetic Spring-Applied Brake
Electromagnetic Spring-Applied Brake

Cung cấp sản phẩm Electromagnetic Brake của OGURA-JAPAN với giá và thời gian giao hàng nhanh nhất đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

SNB-0.1K-N (90V)   FNB-0.8K   MNB-40J-N (72V)
SNB-0.1G-N (24V)   RNB-0.2ZG   MNB-80K-N (90V)
SNB-0.2K-N (90V)   RNB-0.2ZK   MNB-80J (72V)
SNB-0.2G-N (24V)   RNB-0.4ZG   PMB-03
SNB-2.5K-N (90V)   RNB-0.4ZK   PMB-04
SNB-2.5G-N (24V)   RNB-0.8ZG-N   PMB-05
SNB-0.4K-N (90V)   RNB-0.8ZK   PMB-07
SNB-0.4G (24V)   RNB-1.6ZG-N   PMB-06
SNB-5K-N (90V)   RNB-1.6ZK   PMB-09
SNB-5G-N (24V)   RNB-0.2K-N (90V)   PMB-11
SNB-0.8K-N (90V)   RNB-0.2G-N (24V)   B-20
SNB-0.8G-N (24V)   RNB-0.4K-N (90V)   B-50
SNB-10K-N (90V)   RNB-0.4G-N (24V)   B-100
SNB-10G-N (24V)   RNB-0.8K-N (90V)   B-150
SNB-1.2K-N (90V)   RNB-0.8G-N (24V)   TMB-0.6
SNB-1.2G-N (24V)   RNB-1.6K-N (90V)   TMB-0.6HI
MCNB-2G (24V) [Old Type]   RNB-1.6G-N (24V)   TMB-0.6H
MCNB-2H (45V) [Old Type]   RNB-3K-N (90V)   TMB-1.2
MCNB-2GS (stopping, 24V) [New Type]   RNB-3G-N (24V)   TMB-1.2H
MCNB-2GR (holding, 24V) [New Type]   RNB-5K-N (90V)   TMB-1.2HI
MCNB-2KS (stopping, 90V) [New Type]   RNB-5G-N (24V)   TMB-2.5
MCNB-2KR (holding, 90V) [New Type]   RNB-10K-N (90V)   TMB-2.5H
MCLB-5G (24V)   RNB-10G-N (24V)   TMB-2.5HI
MCNB-5G (24V) [Old Type]   RNB-20K-N (90V)   TMB-5
MCLB-5H (45V)   RNB-20G-N (24V)   TMB-5H
MCNB-5H (45V) [Old Type]   MNB-0.2K-N (90V)   TMB-5HI
MCNB-5GS (stopping, 24V) [New Type]   MNB-0.2G-N (24V)   TMB-10
MCNB-5GR (holding, 24V) [New Type]   MNB-0.4K-N (90V)   TMB-10H
MCNB-5KS (stopping, 90V) [New Type]   MNB-0.4G-N (24V)   TMB-10HI
MCNB-5KR (holding, 90V) [New Type]   MNB-0.8K-N (90V)   TMB-20
MCNB-10G (24V) [Old Type]   MNB-0.8G-N (24V)   TMB-20H
MCNB-10H (45V) [Old Type]   MNB-1.2K-N (90V)   TMB-20HI
MCNB-10GS (stopping, 24V) [New Type]   MNB-1.2G-N (24V)   OPB-5N
MCNB-10GR (holding, 24V) [New Type]   MNB-2.5K-N (90V)   OPB-10N
MCNB-10KS (stopping, 90V) [New Type]   MNB-2.5G-N (24V)   OPB-20N
MCNB-10KR (holding, 90V) [New Type]   MNB-5K-N (90V)   OPB-40N
FNB-0.1K   MNB-5G-N (24V)   OPB-80N
FNB-0.1G   MNB-10K-N (90V)   OPB-120N
FNB-0.2G   MNB-10G-N (24V)   OPB-120F
FNB-0.2K   MNB-20J-N (72V)   OPB-250N
FNB-0.4G   MNB-20K-N (90V)   OPB-250F
FNB-0.4K   MNB-40K-N (90V)    
FNB-0.8G        
Tag:Electromagnetic Spring-Applied Brake
Sản phẩm cùng loại
Electromagnetic Clutch
Electromagnetic Clutch

Electromagnetic Clutch

Giá bán: 0 đ
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kỹ thuật
Kỹ thuật
Sản phẩm mới
Compact  Model
Compact Model

Compact Model TBW

Giá bán: 0 đ
Techno Base Technobase
Multi Lines Model

Multi Lines Model

Giá bán: 0 đ
Electromagnetic Clutch and Brake
Electromagnetic Clutch and Brake

Ly hợp từ Phanh từ Mitsubishi

Giá bán: 0 đ
Techno Base TBM
TBM series

Techno Base TBM

Giá bán: 0 đ
GUIDE HOLDER
GUIDE HOLDER

GUIDE HOLDER

Giá bán: 0 đ
Tin mới
Thống kê truy cập