Sản phẩm bán chạy
Clutch and Brake

Ly hợp từ Phanh từ Mitsubishi

Electromagnetic Clutch and Brake
Ly hợp từ Phanh từ Mitsubishi

Models

Electromagnetic Clutch and Brake
Mitsubishi Electric

ZA-10A1
ZA-1.2A1
ZA-2.5A1
ZA-1.2Y1
ZA-2.5Y1
ZA-5A1
ZKB-0.06AN
ZKB-0.3AN
ZKB-0.6AN
ZKB-1.2BN
ZKB-2.5BN
ZKB-5BN
ZKB-10BN
ZKB-20BN
ZKB-40BN
ZKB-1.2B4-909
ZKB-5B4-909
ZKB-10B2-909
ZKB-20B2-909
ZA-0.6A1
ZA-1.2A1
ZA-2.5A1
ZA-5A1
ZA-10A1
ZA-20A1
ZKB-0.06YN
ZKB-0.3YN
ZKB-0.6YN
ZKB-1.2XN
ZKB-2.5XN
ZKB-5XN
ZKB-10XN
ZKB-20XN
ZKB-40XN
ZKB-2.5HBN
ZKB-5HBN
ZKB-10HBN
ZKB-20HBN
ZKB-40HBN
ZKB-2.5WN
ZKB-5WN
ZKB-10WN
ZKB-20WN
ZKB-40WN
ZA-0.6Y
ZA-1.2Y1
ZA-2.5Y1
ZA-5Y1
ZA-10Y1
ZA-20Y1
ZA-40Y
ZX-0.3YN-24
ZX-0.3YN-80
ZX-0.6YN-24
ZX-0.6YN-80
ZX-1.2YN-24
ZX-1.2YN-80
ZHA-10A
ZHA-20A
ZHA-40A
ZHA-60A
ZHY-10A
ZHY-20A
ZHY-40A
ZHY-60A

 

 

 

Tag:Electromagnetic Clutch and Brake Electromagnetic Clutch and Brake Mitsubishi Electric Electromagnetic Clutch and Brake Electromagnetic Clutch and Brake Electromagnetic Clutch and Brake Ly hợp và phanh từ Mitsubishi Electric Ly hợp và phanh từ Mitsubishi Electric Ly hợp và phanh từ Mitsubishi Electric Ly hợp từ phanh từ Ly hợp điện từ phanh điện từ phanh ly hợp ZHA ZKB ZA ZX ZHA
Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kỹ thuật
Kỹ thuật
Sản phẩm mới
Compact  Model
Compact Model

Compact Model TBW

Giá bán: 0 đ
Techno Base Technobase
Multi Lines Model

Multi Lines Model

Giá bán: 0 đ
Electromagnetic Clutch and Brake
Electromagnetic Clutch and Brake

Ly hợp từ Phanh từ Mitsubishi

Giá bán: 0 đ
Techno Base TBM
TBM series

Techno Base TBM

Giá bán: 0 đ
GUIDE HOLDER
GUIDE HOLDER

GUIDE HOLDER

Giá bán: 0 đ
Tin mới
Thống kê truy cập